Nové dílenské učebny D 25 a D 26

V rámci přestavby došlo také ke změně v dílenských učebnách D 25 a D 26

Učebna Elektroinstalace I. – D 25

Tato třída se nově vybavila o konstrukce a elektro vybavení na světelné okruhy. Žáci si navrhnou světelné okruhy a poté sestaví kompletní elektroinstalaci. Čeká na ně i montérské sestavení elektroinstalace

Učebna Elektroinstalace II. – D 26

Tato učebna se kompletně proměnila.

Změnila se na technologické pracoviště, které přehledně umožňuje bezpečnou a efektivní práci. Zásadní krok k dosažení přehlednosti pracoviště je striktní oddělení pracovního a přístrojového prostoru. Toto řešení přináší volnou plochu stolu pro vlastní práci a přehledně umístěné a snadno přístupné sestavy napájecích, měřicích a dalších přístrojů v přístrojové nástavbě. Modularita celého systému dovoluje navrhnout a vytvořit pracoviště, které přesně odpovídá požadavkům konkrétního úkolu i osobním potřebám studenta. Jsme přesvědčeni, že bezpečné, přehledně vybavené a esteticky sladěné pracoviště vytváří tvůrčí a produktivní pracoviště pro studenty.

08a43acbd48e7ce2b284edf47a0a6c3cde5cc48b - Nové dílenské učebny D 25 a D 26d3ddf2acd86b325e00b1c696bc6194297009d42d - Nové dílenské učebny D 25 a D 26