Nová učebna 28

Pro efektivnější výuku elektrooborů byla přes letní prázdniny 2022 nově vybavena učebna 28. Na zařízení této místnosti jsme obdrželi finanční dar od společnosti ČEPS, a. s., 858 000 Kč.

Tato učebna byla vybavena interaktivním projektorem, který usnadňuje jak práci učitele, tak učení žáků, dále 15 počítači pro žáky a jedním pro učitele od společnosti Acer se softwarem ClassroomManager. S tímto programem je možné kontrolovat žáky, co přesně v reálnem čase dělají, ale také učitel může poskytnout ze své stanice pomoc žákům. Systém pomáhá v poměrně krátkém čase otestovat všechny žáky v nabytých znalostech.

Do učebny bylo také instalováno 8+1 stanovišť se systémem Pasco. Cílem tohoto systému je přiblížit žákům možnosti automatického měření a jeho zpracování. Žáci mohou odměřovat elektrotechnické úlohy i manuálně a tvořit grafy a tabulky hned při měření. To jim může pomoci ihned odhalit případnou chybu. Pasco lze také rozšířit o další součásti, měřící přípravky pro výuku dalších předmětů jako je fyzika nebo mechanika (pevnost materiálů).

Učebna 28 je také připravena na výuku informační technologie, elektroniky a praxí. V IT studenti programují, v Elektronice díky Pascu mohou sledovat například přenosové charakteristiky dvojbranu anebo charakteristiky jak pasivních, tak aktivních součástek. Na praxích studenti pracují v návrhovém prostředí Fusion 360, kde si mohou navrhnout plošný spoj a připravit návrh k výrobě.

f9d618916ed583d651d10f66db8025099cb5a5ce - Nová učebna 28