Nejen stavební úpravy na naší škole v létě 2023

Nejen stavební úpravy na naší škole v létě 2023

O letních prázdninách se pokračovalo s rekonstrukcí elektroinstalace, která je rozložena do několika let, letos bylo realizováno 2NP, včetně tělocvičny. Náklady se pohybovaly v milionových částkách. V souvislosti s pracemi na elektroinstalaci proběhlo nové vymalování prostor ve 2.NP a na několika místech byla položena nová podlaha, náklady v řádu statisíců. V souvislosti s pracemi došlo také ke změně dispozic tělocvičny – k vytvoření větší posilovny a ke stavebním úpravám učitelského WC v 1. patře, učebny č. 24 a k úpravám v učebně č. 15. Díky práci pana školníka došlo v této oblasti k výrazné finanční úspoře.

V nejvyšším patře budovy byla také zřízena místnost, která bude využívána k potřebám Školního poradenského pracoviště, tj. školním psychologem, výchovnými poradci a školním metodikem prevence. Místnost byla nově vymalována a vybavena novou podlahou a novým nábytkem. Nechybí ani křesílka a pohodlné sedací vaky.

Zřízena byla také nová telefonní ústředna a dodány nové telefonní přístroje. Z grantu ČEPS byl pořízen 3D skener na učebnu č. 24 a souřadnicový měřící stroj na učebnu č. 15. Proběhl i nákup pro IT a další nákupy do oboru elektro. Do učeben č. 25 a 8 byly umístěny nové tabule s projektorem. Učebny č. 42 a 24 jsou nyní nově vedeny jako počítačové, z učebny 8 je nová kmenová třída pro 4.SB.

Během prázdnin došlo také k čištění a reinstalaci počítačů, k revizi školní datové sítě a k vyššímu zabezpečení dat. Proběhla také demolice přístavku a oprava kanalizace. Nová přístavba bude realizována firmou Kočí, a to v období 4. 9. 2023 až 31. 7. 2024. V tu dobu nebude možnost parkování na dvoře, ani nebude moci nikdo z žáků a zaměstnanců přes dvůr chodit.

V 1. patře a v části dílen byl zaveden čipový systém. Průběžně probíhají nákupy do dílen, postupně se dovybavuje hackspace – dřevodílna. Za pomoci SRPŠ došlo k vybavení studovny. Do 1. patra byly nakoupeny nové lavice a židle a žáci 1. ročníků získají montérky.

c0042664e5c211ab2004eed48e8ffcfa1b682be5 - Nejen stavební úpravy na naší škole v létě 2023

ef6ac0762dcbe89703646df3e7e6d7625186761f - Nejen stavební úpravy na naší škole v létě 2023