Nejen stavební úpravy na naší škole v létě 2022

Když se řekne škola, řada lidí si vybaví své učitele, spolužáky a případně i některé hodiny. Málokdo ve své paměti vyloví představu učeben a dalších míst v budově. Ale dobrá škola se stará i o své zázemí.

O letních prázdninách se pokračovalo s rekonstrukcí elektroinstalace, která je rozložena do několika let, letos bylo realizováno 3NP vč. Sborovny. Náklady se pohybovaly v milionových částkách. V souvislosti s pracemi na elektroinstalaci proběhlo nové vymalování prostor ve 3.NP a na několika místech byla položena nová podlaha, náklady v řádu statisíců.

Škola konkrétně realizovala tyto úpravy a zajistila následnou vybavenost pro výuku:

– nově byla vybavena učebna 28 z grantu ČEPS, a.s., za cca 858 000 Kč – hlavně pro předměty základy elektrotechniky a informační technologie;

– nákupem byly doplněny notebooky a stolní počítače pro zaměstnance;

– byly pořízeny nové tabule s dataprojektory – do učebny 11, 59, 28 + přesun smart tabule na učebnu 46,

– v učebně D26 byla rekonstruována elektroinstalace a na vybavení a úpravě učebny se smluvně podílela firma Engel, s. r. o., (v hodnotě necelého jednoho milionu korun),

– proběhla úprava učebny D25,

– došlo k úpravě elektroinstalace v učebně 42 (přípravná fáze pro přesun IT učebny při plánovaných stavebních úpravách školy – plán přístavby na školním dvoře z projektu IROP).

O letních prázdninách bylo opět provedeno čištění a reinstalace počítačů, revize školní datové sítě, nastavení počítačů, wifi a notebooků kvůli vyššímu zabezpečení dat.

V průběhu podzimu 2022 proběhne výběrové řízení na další úpravy školy v podobě stěhování serverovny a klimatizace v řádu statisíců korun. V průběhu podzimních prázdnin bude celé 3. a 4. NP osazeno čipovým systémem (kabinety a laboratoře).

4306d4867f4f0d8662d0744f01fd6b35cfde73e1 - Nejen stavební úpravy na naší škole v létě 2022c01e11712ffd405c1c12643307f5fc480be88cad - Nejen stavební úpravy na naší škole v létě 2022