(Ne)spoutaná energie

Dne 7. dubna 2022 proběhla v posluchárně naší školy přednáška předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dany Drábové, Ph.D., Dr. h. c. mult.

Přednáška začala úvodem do energetiky a rozdělením zdrojů elektrické energie. Z neobnovitelných zdrojů se vyčlenilo jádro a následovalo srovnání jednotlivých zdrojů energie. Zde jsme se dozvěděli, že budoucnost energetiky není prozatím založena pouze na obnovitelných zdrojích, ale na jejich kombinaci s jádrem.

Druhá část přednášky se již věnovala výhradně jaderné energetice. Od prvních reaktorů jsme se přes atomové bomby, ponorky a havárie dostali až do současnosti a nepříliš vzdálené budoucnosti, kdy se jako zdroje energie budou pravděpodobně využívat fúzní reaktory.

Na závěr přednášky byl vyčleněn prostor pro dotazy, na které paní doktorka Drábová odpovídala. Z otázek vyplynulo, že právě fúzní reaktory zaujaly posluchače nejvíce. Celkově byla přednáška této české jaderné fyzičky nesmírně zajímavá a přínosná!

896fb6e94f66cc19d9cec39f4fe8f4a1ff416e43 - (Ne)spoutaná energie