Návštěva z USA v hodinách anglického jazyka

V prvním prosincovém týdnu navštívil vybrané hodiny angličtiny Tyler z USA.

Vyprávěl nám o slavení tradičního amerického svátku Thanksgiving a dále odpovídal na různé otázky studentů, které se týkaly např. zdravotnictví, politického systému či života na střední škole. Někteří studenti byli zpočátku z komunikace s rodilým mluvčím rozpačití, ale nakonec většina využila své znalosti angličtiny a do konverzace se zapojila.

Závěrem hodnocení od studentů ze 4SA: It was very exciting and interesting and the conversation with Tyler was perfect.

Mgr. Kristýna Pelikánová