Návštěva výstavy Defektoskopie 2019

Dne 6.11.2019 třídy 3.SA a 3.SB, v rámci výuky předmětu Kontrola a měření, navštívily výstavu, která probíhala v rámci konference Defektoskopie 2019 v hotelu Clarion v Českých Budějovicích.

Studenti se aktivně zajímali o jednotlivé metody nedestruktivní defektoskopie, prezentované jak českými, tak zahraničními vystavovateli. Ani komunikace v angličtině studentům nedělala žádné problémy. Tuto naší návštěvu velmi kladně hodnotili jak samotní studenti, tak vystavovatelé a pořadatelé – Česká společnost pro nedestruktivní testování.

Ing. Petr Kroupa