Návštěva studentů ve firmě Fronius Český Krumlov

Dne 25.6.2019 navštívili studenti prvního ročníku třídy 1EA výrobní závod firmy Fronius v Českém Krumlově.

Cílem exkurze bylo seznámení s moderní výrobou transformátorů, s postupy, technologií  výroby od začátku až po impregnaci a testování. V rámci výuky se  studenti seznamují s teoretickými základy, při praktické výuce navrhují síťový transformátor dle vlastních požadovaných parametrů a kontrolují realizovatelnost svého návrhu. Exkurze ve výrobním závodě, který je kompetenčním centrem výroby transformátorů pro celou firmu Fronius, je skvělým skloubením výuky a praxe.

Rakouská firma Fronius, která vyrábí, svařovací zdroje, nabíjecí zdroje a solární měniče,  založila výrobní závod v Českém Krumlově již v roce 1991 a předala část výroby do Českého Krumlova. Vývojem firmy došlo ke změně výrobního programu a českokrumlovský závod vyrábí hlavně transformátory širokého rozsahu. Tím si mohli studenti prohlédnout výrobu malých transformátorků, které se osazují do plošných spojů řídicí elektroniky, ale  také výkonové transformátory, u  kterých se používají pro vinutí měděné pásy. Velice zajímavá byla také prohlídka výroby transformátorů pracujících na vyšších frekvencích. Bylo zajímavé vidět především rozdíl mezi materiály, které se používají pro vf. transformátory  a pro transformátory na síťovou frekvenci. Dále jsme měli možnost vidět velice moderní technologii navíjení toroidních transformátorů.

Exkurze měla pozitivní ohlas u studentů, takže budeme v návštěvách firmy Fornius pokračovat a dohodneme také možnost provádění povinné praxe studentů druhého a třetího ročníku.

Ing.Václav Jilek, MBA