Návštěva studentů naší školy v Rakousku

Naše škola využila nabídky Energy centra České Budějovice na exkurzi školy HTL Wels a následně exkurzi ve Firmě Fronius Sattledt.

Tyto exkurze pořádá EC ČB v rámci projektu Zahraniční spolupráce škol. Exkurze se zúčastnilo celkem 25 studentů druhého ročníku oboru elektro. Návštěva školy HTL Wels byla pro nás velice inspirující a zajímavá. HTL Wels je odborná škola, která má celkem cca 1700 studentů a pracuje v ní180 učitelů. Ve škole se vyučuje několik oborů – elektrotechnika, informační technologie, strojírenství, mechatronika a chemie. Nejdelší doba studia je 5 let. Škola se zaměřuje jak na teoretickou výuku, tak i na praxi v jednotlivých oborech. Svojí orientací je škola velice podobná naší škole. Po příjezdu jsme byli velice srdečně přivítáni panem Mag. Spökrerem a následně ředitelem školy panem DI Schachlem.

9ea3b0fca1fbcc11e570c275dd7d70acd18c9078 - Návštěva studentů naší školy v Rakousku

Studenti školy představili školu a jednotlivé studijní obory v krátké prezentaci, která proběhla v němčině s překladem do češtiny.

f8f7d5f146a950eb4dbbaa5a9a15bcb703d33dde - Návštěva studentů naší školy v Rakousku

Zároveň naši studenti prezentovali naši školu pomocí SW Power Point, kterou si připravili v anglickém jazyce.

932e57366874449fdbccac6f929e869ab0b17eb7 - Návštěva studentů naší školy v Rakousku

Po vzájemném představení obou škol následovala exkurze do učeben a laboratoří. Skvělé technické vybavení učeben bylo pro nás ohromující. Výhodou je, že každý student má k dispozici technické vybavení a může pracovat samostatně. Vysoké finanční nároky na vybavení jsou kryty od sponzorů. Škola má celkem asi 80 aktivních sponzorů z různých oborů. Zde jsou někteří z nich.

e539a2890f96eb619c36f11a4040be37e70efe19 - Návštěva studentů naší školy v Rakousku

Velkou pozornost věnuje škola praktickým maturitním pracím.

42a32d4475b3b2016210f1ba9a929a88870dbd03 - Návštěva studentů naší školy v Rakousku

I přes lepší technickou vybavenost školy bylo porovnáním úloh zjištěno, že témata ve výuce jsou téměř identická. Například v předmětu Automatizace děláme identickou úlohu třídění dílů podle druhu materiálu.

Velkou výhodou školy je dostatek prostoru, a tím i velikost učeben.

 640b00a1dd4001f74c899c51e45bab2852a2a7c4 - Návštěva studentů naší školy v Rakousku

Každé pracoviště je plně vybaveno měřicí technikou. Studenti zde mohou pracovat samostatně a individuálně řešit zadání. Není nutné pracovat ve skupinách, jako v našem případě, kdy nemáme dostatek technického vybavení.  Samozřejmě vybavení neříká nic o kvalitě výuky, ale určitě pomáhá detailnějšímu seznámení s technikou v praxi. Systém školství u nás nám nedovoluje na tak kvalitní vybavení dosáhnout, ale i tak vychováváme odborníky, kteří již dnes zaujímají přední místa v různých soutěžích a dobře se uplatňují při studiu na vysokých školách.  Závěrem návštěvy jsme pozvali zástupce školy na návštěvu k nám a věříme, že naše pozvání přijmou a setkáme se opět v naší škole. Naším cílem je využít setkání k navázání užší spolupráce mezi školami. Velkým přínosem by byla i výměna studentů obou škol. Je to první kontakt, který je nutné prohlubovat.

V odpoledních hodinách jsme navštívili výrobní závod firmy Fronius v Satteldtu. Tato firma se zabývá výrobou svářecí techniky, nabíjecí techniky a solárních měničů. Návštěva firmy Fronius byla také velice zajímavá. Viděli jsme skvělou moderní výrobu založenou na japonských systémech řízení výroby. Jedinou stinnou stránkou pro naše studenty bylo, že jsme nemohli blíže do prostorů přímé výroby a tzv. se dívat pod ruce pracovníků. Samozřejmě však chápeme, že toto není možné. Velice zajímavá byla i přednáška o získávání a šetření elektrické energie. To jak firma Fronius řeší zajištění energie pro svoji potřebu, je příkladem pro všechny firmy. Solární elektrárna 615 kWp, umístěná na střeše výrobní haly je dobrým příkladem jak k problému energií přistupovat.

1e55cd43e3a948538f8ef916af66551c535349e7 - Návštěva studentů naší školy v Rakousku

Kromě solární elektrárny jsme měli možnost vidět také tzv. Energetický článek, který firma vyrábí. Je to zařízení, které vyrábí elektrickou energii přímo z vodíku. V současné době je ještě výroba elektřiny tímto způsobem nákladná, ale vývoj pokračuje a možná je to právě směr, jakým se bude ubírat využití obnovitelných zdrojů.

d1c58eb8924e7806adfa6fff2716d9de3025999b - Návštěva studentů naší školy v Rakousku

 

Exkurze do školy i do výrobního závodu v Rakousku byla pro studenty velkým přínosem pro získání rozhledu o školství v zahraničí a moderních výrobních firmách. V této činnosti bychom měli pokračovat a ukazovat studentům nové věci a možnosti, které je mohou potkat v praxi. Je pozitivní, když uvidí řadu témat, která se ve škole učí pouze teoreticky a mají uplatnění v praxi.

Na posledním obrázku jsou účastníci exkurze před výrobním závodem firmy Fronius.

cd46ed2e3563df0da9a8afd07945b50368b45199 - Návštěva studentů naší školy v Rakousku

 

Ing. Václav Jilek. MBA