Návštěva firmy LOXONE

Studenti druhého ročníku naší školy se v rámci praktické výuky Moderních elektroinstalací učí programovat systém řízení „chytrých domů“ (smart home) LOXONE.

Jedná se o rozsáhlý systém rakouské firmy, která má pobočku v Českých Budějovicích. Na začátku zahájení výuky navštíví studenti show room přímo na pobočce firmy. Je to důležité, zejména pro to, aby studenti získali přehled o všech možnostech systému a prakticky viděli jeho funkčnost. Tato návštěva jim velice pomáhá při programování jednotlivých bloků. Rozsah celého systému LOXONE je obrovský. Pomocí miniserveru systému je možno řídit veškeré technické procesy moderního domu.  Jedná se o ovládání a řízení osvětlení, topení, větrání, stínění, přístupový systém, řízení bazénu, řízení solární elektrárny, měření energií a zabezpečení domu. Během výuky studenti programují jednotlivé bloky systému. Jedná se především o základní bloky osvětlení moderním osvětlením LED, včetně světelných barevných scén. Dalším důležitým blokem je řízení topení a chlazení domu inteligentním regulátorem, který je schopen zajistit tepelnou pohodu s ohledem na ekonomiku vytápění. Neméně důležitým blokem, který studenti programují je měření energií. Tímto programem je možno sledovat spotřebu nejen elektrické energie, ale i spotřebu plynu, vody a v podstatě všech médií, která mají snímač měření. Možností využití miniserveru LOXONE je velké množství. Z mého pohledu práce s tímto systémem je pro studenty velice zajímavá a všichni dosahují při výuce výtečných výsledků. Závěrem výuky každý student zpracovává, dle zadání, svůj vlastní projekt, který prezentuje.

V letošním školním roce se nám podařilo zajistit ve firmě LOXONE povinnou čtrnáctidenní praxi pro studenty. Praxe se zúčastnili 4 studenti. Ve firmě byli velice spokojení, absolvovali školení, které firma provádí pro instalační partnerské firmy. Dále pracovali na opravách a aktualizacích miniserverů LOXONE. 

Výuka skloubená s praxí je skvělou devizou pro případné rozhodování absolventů o zaměstnání, nebo směru dalšího působení po ukončení studia. V této aktivitě budeme pokračovat i v dalších letech.

Zpracoval: Ing. Václav Jilek, MBA