Národní plán obnovy – doučování napříč předměty

V období 1. ledna 2022 až 31. srpna 2022 mohou naši žáci využít možnosti doučování napříč předměty.

Cílem je minimalizovat negativní dopady distanční výuky během pandemie covid-19. V případě zájmu se obraťte na vyučující daného předmětu.