Náhradní termíny klasifikace pro 4. ročníky ve 2. pololetí 22/23

Náhradní termíny pro doklasifikování žáků 4. ročníků jsou vypsány na 26. a 27.4.2023. Zkouška bude probíhat komisionální formou. Jmenné seznamy jsou zveřejněny ve škole na nástěnce suplování, či k nahlédnutí v kanceláři školy.