Nabídka volnočasových aktivit

V sekci Pro studenty naleznete nabídku volnočasových aktivit pro školní rok 2018/2019.

Chceme našim žákům umožnit rozvoj jejich znalostí, dovedností a zkušeností. Toho lze docílit jak výukou, tak i volnočasovými aktivitami.

Volnočasové aktivity na SPŠSE jsou zaměřeny na ty žáky, kteří se chtějí dále rozvíjet, získat užší a hlubší odbornost, nebo jen mají zájem o určité téma.

Aktuální témata jsou sestavena na základě jednání s našimi vyučujícími, firmami a jednotlivci. Nebráníme se nabídce jakéhokoliv dalšího tématu.

Kroužky, které vedou externí odborníci, jsou placené, konkrétní cena závisí na počtu přihlášených. Chtěli bychom pro ty, kteří kroužek úspěšně dokončí, získat příspěvek od partnerských firem. Protože zejména firmy potřebují schopné, zodpovědné a odborně vzdělané zaměstnance a díky podpoře našich žáků mohou s vybranými navázat užší spolupráci. Cena kroužků je dána jen nálady na lektora, případně náklady na spotřební materiál.