Nabídka kroužků pro školní rok 2021/2022

Žákům naší školy, případně zájemcům o studium na naší škole, chceme nabídnout nejen kvalitní výuku, ale i pestrou nabídku volnočasových aktivit, aby si žáci mohli ještě více rozvíjet své znalosti a dovednosti.

Kroužky jsou vedeny pracovníky naší školy a jsou zdarma. V případě zájmu je možné, aby se přihlásili i žáci ze ZŠ. Seznam kroužků včetně termínů konání najdete zde.

 

ca2260f7c07a971cac0c9eafa4c6641abfa34b45 - Nabídka kroužků pro školní rok 2021/2022