Merkur perfFEKT challenge

Již posedmé pořádalo brněnské VUT (elektrofakulta) soutěž pro střední školy.

Jedná se o devět zadání, která jsou řešena pomocí stavebnice Merkur a mikropočítačového systému Arduino.Účastní se čtyřčlenné týmy. Letos se přihlásilo 54 týmů, což samo o sobě vypovídá o náročnosti organizace soutěže. Zajímavou skutečností je i to, že úspěšní účastníci nekonají přijímací zkoušky na VUT. Soutěž se konala 19.11.2019

Naše škola se účastnila počtvrté a přihlásila dva týmy na úlohu „svalem na robota“. Jedná se o řízení pásového či kolového vozidla pomocí bioelektrických signálů, které jsou elektrodami snímány ze svalu na holeni.

Jelikož při výuce používáme stavebnice Mekur i systém Arduino, mohla proběhnout kvalitní příprava. Vlastní soutěž v Brně probíhala ve svižném tempu a brzo bylo možno započít se soutěžními jízdami.Měřil se čas po vytyčené dráze. Vyjetí z dráhy znamenalo neplatný čas.                                      

Dobrý výsledek pak závisel na souhře mechanické konstrukce, programu, schopnostech řidiče a také taktiky. Počítal se totiž čas poslední jízdy nikoli nejrychlejší.

Nejdříve probíhalo testování dráhy a poté již jízdy soutěžní. První čas našeho vozítka byl 55s (nic moc), ve druhé jízdě však nastalo neuvěřitelné zlepšení na 16s. Tento čas byl po dlouhou dobu nejlepší a doslova konkurenci vyrazil dech. Již jsme doufali ve vítězství, ale jedno vozítko zajelo 11s, což byl konečný vítězný čas. Skončili jsme tedy druzí, ačkoliv nás ohrožoval ještě jeden tým, který ale doplatil na pravidlo poslední jízdy.

Druhý tým školy nebyl spokojen s výkony svého pásáku a tak během soutěže provedl přestavbu na kolovou variantu. Paradoxně pak doplatil na příliš velkou rychlost a obratnost vozítka a skončil na místě čtvrtém.

Po vyhlášení výsledků a závěrečném rautu jsme v pořádku dorazili domů. Závěrem poklona organizátorům, protože soutěž je rok od roku kvalitnější.

Oldřich Smutný

Podrobné informace o zadáních jsou na stránkách VUT. Foto z akce naleznete ve fotogalerii.