Maturity podzim 2018

Rozpis maturitních zkoušek podzim 2018

Náhradní a opravné maturitní zkoušky – podzim 2018

A. Termíny konání společné části maturitní zkoušky

3. až 7. 9.2018 – didaktické testy a písemné práce společné části MZ (matematika, český jazyk a literatura, anglický jazyk) Konkrétní termíny těchto zkoušek budou zveřejněny centrem ve 2. polovině srpna 2018 včetně školy, na které budou tyto zkoušky soustředěny.

12.9.2018 od 8:00 hod – ústní zkoušky společné části MZ ve studijním oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

13.9.2018 od 8:00 hod. – ústní zkoušky společné části ve studijním oboru 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

B. Termíny konání profilové části maturitní zkoušky

10.9.2018 od 8:00 hod. – praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů – stud. obor ELEKTROTECHNIKA

11.9.2018 od 8:00 hod. – praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů – stud. obor STROJÍRENSTVÍ

12.9.2018 od 8:00 hod – ústní zkoušky profilové části MZ ve studijním oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

13.9.2018 od 8:00 hod. – ústní zkoušky profilové části MZ ve studijním oboru 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

 

27.6.2018

Ing. Čestmír Tschauder, ředitel školy