Maturitní zkouška – podzimní termín

Blíží se nám podzimní termín maturitní zkoušky.
Harmonogram podzimních maturit:
1.9. – didaktické testy z ČJ
2.9. – didaktické testy z jazyků (záměrně píši jazyků, protože letos budeme hostující –   spádovou školou)
7. a 8.9. se budou psát popořadě písemné práce z ČJ a z AJ
12.9. se budou konat praktické zkoušky z odborných předmětů
13.9. proběhnou ústní zkoušky strojařů
14.9. proběhnou ústní zkoušky elektro
 
Termín pro odevzdání Maturitní práce je do 25.8. proti podpisu na sekretariátu školy. 14 dní před obhajobou Maturitní práce žák zašle vedoucímu MP vypracovanou prezentaci k obhajobě.
 
Postupně budeme zveřejňovat rozpisy k jednotlivým částem Maturitní zkoušky, proto sledujte webové stránky naší školy a mailovou schránku.