Maturitní zkouška – didaktické testy

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky v podzimním termínu proběhnou na naší škole, a to v termínu 1. a 2. září. Naše škola je spádovou školou pro další školy, tudíž se na naší škole budou konat testy nejen z ČJ a AJ, ale i z jiných jazyků. Seznamy žáků v jednotlivých učebnách jsou k nahl