Maturitní vysvědčení

Slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhne 18. června v posluchárně (od 9:00 elektrotechnika, od 10:00 strojírenství).

Slavnostního předávání maturitních vysvědčení v posluchárně v pátek 18.6.2021 se může zúčastnit i veřejnost (rodiče, přátelé ….).
Je nutné dodržet platná epidemiologická nařízení, včetně povinnosti prokázat se při příchodu do budovy školy platným potvrzením o negativním testu, prodělané nemoci, prodělaném očkováním či čestným prohlášením.