Matematický klokan 2019

V pátek 22. 3. 2019 se celkem 34 žáků naší školy zúčastnilo matematické soutěže Matematický klokan (první a druhé ročníky v kategorii Junior, třetí a čtvrté ročníky v kategorii Student) .

Pořadatelem soutěže v České republice je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěž je mezinárodní, Česká republika se zúčastňuje od r. 1995 (první ročník soutěže se konal ve Francii v roce 1991).

Statistické výsledky spolu se zadáním soutěžních úloh a správnými odpověďmi jsou uveřejněny ve sborníku každého ročníku, který vydává JČMF a který můžete v elektronické verzi nalézt na těchto webových stránkách