Matematická soutěž Klokan, 18.3.

Dne 18.3. se uskutečnila na naší škole matematická soutěž Klokan, které se zúčastnilo 35 studentů v kategorii Junior (1. a 2. ročníky) a 38 studentů v kategorii Student (3. a 4. ročníky).

V kategorii Junior zvítězil Vojtěch Kodat ze třídy 2.EB (88 bodů), na druhém místě se umístil Matěj Kopeček z 1.EB (85 bodů) a na třetím místě Václav Kahoun z 1.SB (80 bodů). V kategorii Student zvítězil Martin Král ze třídy 3.EA (82 bodů), druhé místo obsadil Vít Šťastný z 3.EB (81 bodů) a na třetím místě se shodně umístili Jakub Kadoun z 3.EA a Marek Kryštof z třídy 3.SA (oba 77 bodů). Rozhodli jsme se neuplatňovat na školní kolo doplňková kritéria a nechali třetí místo sdílené. Všem zmíněným studentům byly předány diplomy a věcné ceny.