Listopad 2022 – březen 2023: Příprava na přijímací zkoušky pro ZŠ – webináře

Stejně jako v minulých letech nabízí naše škola i letos přípravu na přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury.
Online hodiny (prostřednictvím MS Teams) budou probíhat jednou týdně od listopadu 2022 do března 2023. Téměř každé úterý od 22. 11. 2022 do 28. 2. 2023 od 17:00 h bude 45 minut věnováno českému jazyku a literatuře, čtvrtky od 24. 11. 2022 do 2. 3. 2023 matematice (také od 17:00 h).
 
Účast je bezplatná, veškerá komunikace bude probíhat elektronicky (e-mailem, přes MS Teams). Samotná účast či neúčast na webinářích nebude mít žádný vliv na hodnocení přijímacích zkoušek, jde o snahu pomoci žákům devátých tříd při přijímacím řízení na SPŠ SE. 
 
Na e-mail, který vyplníte v přihlašovacím formuláři, vám budou přicházet odkazy k přihlášení na jednotlivé webináře. Přihlašovací formulář tedy vyplňujete pouze jednou – my už s vámi budeme počítat.
 
Přihlašovací formulář (pozor, vyplňte správně kontaktní e-mailovou adresu): https://forms.office.com/r/VxTn1SWpED

Tabulka probíraných témat s daty webinářů- Listopad 2022 – březen 2023: Příprava na přijímací zkoušky pro ZŠ – webinářeTémata_Příprava na přijímací zkoušky na SŠ_2022_2023.xlsx
 
88771c52047730737ab0d076201e2d31f061fe93 - Listopad 2022 – březen 2023: Příprava na přijímací zkoušky pro ZŠ – webinářef0867120f768ceaf912b558a227dc5f8a612f1af - Listopad 2022 – březen 2023: Příprava na přijímací zkoušky pro ZŠ – webináře