Kulatý stůl E.ON – exkurze žáků 1.EM a 2.EM do firmy E.ON Energie, a. s. (4. června 2024)

Dne 4. 6. 2024 se žáci tříd 1.EM a 2.EM vydali na exkurzi do společnosti E.ON Energie, a. s., která se specializuje na instalaci, provoz a údržbu nabíjecích stanic pro elektromobily. Cílem této exkurze bylo přiblížit žákům praktické využití teoretických znalostí získaných ve škole a umožnit jim nahlédnout do světa moderních technologií v oblasti elektromobility.

Během návštěvy měli žáci možnost projít několik stanovišť, kde se dozvěděli o různých aspektech činnosti společnosti. Nejprve byli seznámeni s procesem instalace nabíjecích stanic, včetně technických specifikací, bezpečnostních standardů a výzev, se kterými se technici setkávají v terénu. Dále se zaměřili na provoz a monitorování nabíjecích stanic – zjistili, jak společnost sleduje stav jednotlivých stanic, řeší případné poruchy a zajišťuje nepřetržitý provoz a dostupnost nabíjecích míst pro uživatele elektromobilů. Na závěr se žáci seznámili s pravidelnou údržbou a servisem nabíjecích stanic, dozvěděli se o preventivních opatřeních, jež jsou přijímána k minimalizaci výpadků, a o postupech, které se aplikují při opravách a výměnách poškozených komponentů.

Kromě teoretických a praktických ukázek měli žáci také jedinečnou příležitost svézt se v různých typech elektromobilů, které E.ON využívá. Tento zážitek byl pro mnohé z nich velmi inspirativní a otevřel jim nové obzory v oblasti ekologické dopravy.

Exkurze do společnosti E.ON byla pro žáky obou tříd velmi přínosná a zajímavá. Měli možnost na vlastní oči vidět, jak se jejich studium může uplatnit v reálném světě, a získali cenné informace, které jim mohou pomoci v jejich dalším vzdělávání a kariérním směřování.

Děkujeme společnosti E.ON za vřelé přijetí a profesionální přístup. Těšíme se na další podobné akce, jež přispívají k rozvoji znalostí a dovedností našich žáků!

(Ing. Stanislav Strnad)

IMG 20240604 102556706 HDR - Kulatý stůl E.ON – exkurze žáků 1.EM a 2.EM do firmy E.ON Energie, a. s. (4. června 2024)