Kulatý stůl Elektromobilita (6. června 2024)

Dne 6. 6. 2024 se v prostorách školy konala významná akce s názvem Kulatý stůl, která spojila zástupce firem působící v oblasti elektromobility, reprezentanty vysokých škol a zástupce z kraje.

Toto setkání mělo za cíl nejen projednat budoucnost a rozvoj oboru elektromobilita, ale také představit inovativní projekty našich žáků a diskutovat o možnostech jejich uplatnění po absolvování studia.

Akce se konala v úzkém kruhu odborníků a přítomní měli jedinečnou příležitost zhlédnout prezentace našich žáků. Ti představili své výtvory, mezi kterými vynikala konstrukce elektrokoloběžky a vozítek na gumový pohon. Kromě toho byly prezentovány i ročníkové práce, které ukázaly technickou zdatnost a kreativitu žáků tohoto nového oboru.

Během diskuzí byla hlavní pozornost věnována budoucnosti nového oboru elektromobilita. Účastníci se zaměřili na to, jakým způsobem by měl být obor koncipován, aby co nejlépe odpovídal potřebám trhu a technologickému pokroku. Diskutovalo se také o návaznosti studia

na vysokých školách a o možnostech budoucího uplatnění absolventů. Bylo zdůrazněno, že spolupráce mezi školami a firmami je klíčová pro vytvoření vzdělávacího programu, který bude reflektovat aktuální trendy a požadavky praxe.

(Ing. Stanislav Strnad)

Pokračujeme v nové tradici a i letos v červnu jsme hostili kulatý stůl k elektromobilitě. V letošním ročníku jsme se snažili zapojit i regionální instituce a věnovali jsme se jak novinkám v oblasti elektromobility, tak i konkrétním výstupům našeho oboru a zkušenostem s průběhem studia.

Kulatého stolu se zúčastnili zástupci Ministerstva dopravy České republiky, škol (Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor; Fakulta zemědělská a technologická Jihočeské univerzity), zástupci Jihočeského kraje (včetně paní primátorky Českých Budějovic), elektromobilní platformy a rovněž zástupci společností Škoda Auto, a. s., a Robert Bosch, spol. s r. o. (partner oboru elektromobilita na naší škole).

Celou akci jsme organizovali s panem Martinem Klímou, který má elektromobilitu na starost ve společnosti E.ON (E.ON Drive Infrastructure CZ, s. r. o.). Více informací k akci si můžete přečíst na jeho LinkedIn profilu.

(Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.)