Kroužek robotiky

V únoru 2018 jsme na naší škole zahájili pravidelný kroužek robotiky pro žáky naší Střední školy, Dukelská 13, České Budějovice.

Tohoto kroužku se účastní 11 dětí. Činnost kroužku je naplánována od února do června 2019, a to dvakrát až třikrát za kalendářní měsíc. Náplní kroužku je práce s robotickými stavebnicemi, sestavování robotů a jejich programování.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

Datum: 27. 9. 2018

Místo konání: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13