Komisionální zkoušky

Jsou vypsány termíny komisionálního přezkoušení.

Rozpis bez osobních údajů žáků je připojen zde. Jmenný seznam je vyvěšen ve škole.