Komisionální zkoušky za 1. pololetí

Žáci neklasifikovaní za 1. pololetí budou konat komisionální zkoušky od úterý 31. 1. 2023. Jmenný rozpis bude vyvěšen na nástěnce se suplováním.