Komisionální zkoušky – reparáty (aktualizace)

Reparáty žáků, kteří byli ve druhém pololetí hodnoceni známkou nedostatečnou proběhnou 26. a 27.8.2021.
Konečný rozpis je vložen zdeJmenný rozpis s přesným stanovením času obdrží žáci e-mailem do školní mailové schránky.