Komisionální zkoušky pro 4. ročníky

Žákům, kteří budou za 2. pololetí neklasifikováni, či budou klasifikováni nedostatečně, budou vypsány komisionální/opravné zkoušky v termínu 19.–20. května.

 Pokud žák (bez omluvy) nedorazí na komisionální zkoušku, bude dle klasifikačního řádu školy hodnocen nedostatečně. Jestliže se žák nedostaví na opravnou zkoušku, zůstane mu hodnocení „nedostatečně“. Žáci budou klasifikováni ze všech předmětů kromě tělesné výchovy.