Kláštery Český Krumlov: projektový den

Dne 6. 10. 2021 se uskutečnil projektový den v Klášterech Český Krumlov, kterého se zúčastnila část studentů třídy 3.SA. Díky této akci mohli studenti strávit školní den zcela jinak – v řemeslných dílnách.

Nejprve se studenti podívali po jednotlivých dílnách, odborníkem jim byla vysvětlena a předvedena práce v kovárně, u hrnčíře, u brašnáře, u barvíře, u skláře a u pekaře. Ke kováři a k brašnáři se nakonec studenti ještě vrátili a sami si na základě získaných vědomostí vytvořili vlastní výrobek – kovovou runu a kožený náramek.

Cílem projektového dne bylo propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi. Studenti měli již z prvního ročníku vlastní zkušenost z kovárny, ale využili i poznatky získané v hodinách odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Z projektového dne si studenti odnesli nové znalosti, dovednosti i zážitky. Společně také měli možnost uvažovat nad budoucností jejich oboru i různých řemeslných prací a nad tím, jak by mohli své dovednosti a znalosti v budoucnu uplatnit oni sami.

41b11a24e9ab3fa1bfaee4a4721bd239ccfeacb6 - Kláštery Český Krumlov: projektový den9805f608c1f3f8b240dc2d02645f7403c4420dae - Kláštery Český Krumlov: projektový denc4bf7fba4d4f7ef18f1539239939a281cd6673fb - Kláštery Český Krumlov: projektový den