Jmenování maturitních komisí – podzimní termín maturit 20/21

Níže naleznete rozpis komise maturitních zkoušek pro podzim 20/21

ÚSTNÍ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY TŘÍDY 4. EA A 4. EB:  8. 9. 2021 (ST)
                                                                          
Předseda: Ing. Daniela Krupičková (SPŠ a VOŠ Písek)
Místopředseda: Ing. Zdeněk Vyhnal
Třídní učitel 4.EA: Ing. Jan Tůma
Třídní učitel 4.EB: Ing. Bohuslav Schandl
Zkoušející/Přísedící:
Automatizační technika (AT, MT) – Ing. Smutný, Ing. Janoud, Ing. Šimek
Elektrické stroje a přístroje (ES) – Ing. Schandl, Ing. Schandlová
 
ÚSTNÍ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY TŘÍDY 4. SA A 4. SB: 8. 9. 2021 (ST)
                                                                                          
Předseda: Mgr. Zbyšek Studený (VOŠ, SPŠ aut. a tech. Č. Budějovice)
Místopředseda: Ing. Jan Jakeš
Třídní učitel 4.SA: Ing. Petr Kroupa
Třídní učitel 4.SB: Ing. Vilém Čejka
Zkoušející/Přísedící:
Stavba a provoz strojů (SS) – Ing. Kroupa, Ing. Badal
Stojnictví (SN) – Ing. Čejka, Ing. Čermák, Ing. Badal, Ing. Tůma