Jeden den studentem na ČVUT – FEL

V pátek 7. 10. 2022 jelo 17 žáků naší školy společně s žáky Gymnázia Česká do Prahy na exkurzi na ČVUT FEL do Prahy.

V tento den jsme se měli seznámit s výukou na zmíněné fakultě a s ostatními činnostmi na ní. Cílem bylo motivovat nás k dalšímu studiu na FEL. Tento „jiný DOD“ byl organizován a financován firmou Robert Bosch, spol. s r. o.

Po příjezdu nás uvítal mluvicí robot Ludvík a byli jsme rozděleni na dvě skupiny. Navštívili jsme Katedru měření a Katedru telekomunikací. Dopoledne nám byly ukázány učebny pro obor cyber security a vývoj nové technologie 6G. Na oběd jsme šli do místní menzy. Tu jsme všichni zhodnotili velice kladně.

Po obědě jsme nahlédli do výuky a prošli jsme učebny robotiky, novou nanolaboratoř pro vývoj polovodičů. Také nám byly ukázány dva velmi zajímavé projekty. Jedním z nich je eForce, ve kterém studenti navrhují, staví a závodí v elektrických formulích. Ten druhý je propojení studentů technických a uměleckých škol, při kterém vznikají například taneční představení s grafickou simulací tanečníka na stěnách. Výukový program mě zaujal, i když je převážně zaměřený na studenty IT a slaboproudu. Jediná negativní stránka je vzhled školy, kdy převládá šedivá nevzhledná architektura minulého století.

Vojtěch Drachovský (3.EB)

9ac84296fd4491625ec84c6b55333305a473a4e5 - Jeden den studentem na ČVUT – FEL3a68e7aaecb913fc2f1b0561e6b0768e43d1221a - Jeden den studentem na ČVUT – FEL