Jaderná maturita 2021

Ve dnech 19. a 20. května proběhla Jaderná maturita, každoroční beseda studentů 3. a 4. ročníků s představiteli Jaderné elektrárny Temelín a skupiny ČEZ.

Letošní ročník s přídomkem „virtuální“ však, na rozdíl od minulých let, probíhal výhradně prostřednictvím videokonference. I přes značná omezení technická i časová se do programu podařilo vměstnat mnoho zajímavých informací i prostor pro dotazy.

Mezi zahrnutými tématy nechyběly technologie primárního a sekundárního okruhu, problematika psychodiagnostiky zaměstnanců, přiblížení práce na jaderné elektrárně z odborného i obecného hlediska, přednáška a diskuze o minulosti, současnosti a budoucnosti nejen jaderné energetiky s předsedkyní SÚJB Danou Drábovou, setkání s ředitelem JE Temelín Janem Krumlem a další.

I přes netradiční provedení byla akce nanejvýš přínosná pro studenty naší školy i mnoho dalších z celé republiky.

Daniel Jaroš 3EB

 

Letošní VIRTUÁLNÍ JADERNÉ MATURITY se zúčastnilo celkem 10 studentů, Radek Povišer, Filip Nachtman, Tomáš Dvořák, Tomáš Babka,

Jakub Mareš, Daniel Jaroš, Jakub Lakomý, Tomáš Prokop, Štěpán Albrecht a Jindřich Bouška, asi nejpočetnější tým JM JETE a byli úspěšní. 

Daniel Jaroš se umístil na 2. místě, tři měli plný počet bodů, ale horší čas než vítěz. 

 

Blahopřejeme!