Informační schůzka pro budoucí 1. ročníky

16. června od 16:00 proběhne informační schůzka s rodiči žáků budoucích prvních ročníků.

Schůzky se zúčastní vedení školy, třídní učitelé, výchovná poradkyně, metodik prevence a vedoucí dílen.