Informace pro žáky k dálkovému vzdělávání

S ohledem na uzavření škol došlo k přenosu e-mailových účtů na službu Office 365.

Z tohoto důvodu došlo ke změně přihlašovacích údajů žáků. Nové přihlašovací údaje budou žákům předány přes systém Bakaláři během pondělí 16. 3. 2020. Všichni žáci budou mít účet na office.com, přihlašovací jméno (a zároveň e-mail) budou ve formátu jmeno.prijmeni@spssecb.cz. Žáci budou používat tyto údaje k přihlášení a komunikaci s vyučujícími. Veškerá komunikace s vyučujícími bude probíhat přes tyto školní e-maily. Povinností žáků je alespoň 2x denně kontrolovat e-mail a být na žádost vyučujícího v době školního vyučování on-line, kontrolovat tabulku se zadanými úkoly a dodržovat termíny odevzdání úkolů. Připadnou nemožnost být on-line sdělí s předstihem vyučujícímu a zajistí si jiný způsob získání učiva.

Zásadní informace v bodech:

 

Výše uvedené postupy jsme zvolili kvůli dlouhodobému uzavření školy, je nutné počítat s tím, že takto probrané učivo již nebude z časových důvodů opětovně probíráno při standardní výuce. Naším cílem je, aby výuka pokračovala i za složitých podmínek, proto apelujeme jak na žáky, tak i na rodiče, aby k plnění úkolů přistoupili zodpovědně. Platnost uvedených postupů je ke dni 16. 3. 2020.