Informace pro budoucí žáky 1. ročníků aneb na co se můžete těšit

Pro naše budoucí žáky 1. ročníků jsme si na září 2023 připravili celou řádu zajímavých aktivit.

První školní den čekají žáky třídnické hodiny a úvodní seznámení se školou – naše škole je trochu bludiště, ale žáci se nemusejí bát, školou je provedeme a ukážeme jim vše podstatné. Druhý den bude patřit seznamování (se spolužáky, s třídním učitelem, s pedagogy našeho školního pedagogického pracoviště). Ke konci září vyrazí celá třída na Kleť a posledním bodem programu bude oficiální pasování na prváky SPŠSE. 

A na co se mohou žáci těšit v průběhu celého studia? 

Na širokou škálu volnočasových aktivit, na lyžařské a cykloturistické kurzy, odborné praxe ve firmách, řadu exkurzí a přednášek a mnoho dalšího. Ti nejlepší budou mít rovněž možnost zúčastnit se zahraniční stáže v rámci programu Erasmus+ mobility či budou za svou píli oceněni motivačním stipendiem. 

Budoucí žáci prvních ročníků, těšíme se na Vás! 

1300a9f4e9873ea37240220f1ef40806679dcd06 - Informace pro budoucí žáky 1. ročníků aneb na co se můžete těšitaebdcc372ef4f52af6c43f6b431a94c049826b23 - Informace pro budoucí žáky 1. ročníků aneb na co se můžete těšit