Informace od Krajské hygienické stanice

KHS nedoporučuje cesty do oblastí zasažených COVID-19 včetně lyžařských zájezdů.

Celé znění dopisu od KHS k přečtení zde.