Informace k zveřejnění výsledků příjímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2019/20 musí být dle školského zákona zveřejněny na webu školy do středy 1. 5. 2019, předpokládáme, že výsledky zveřejníme 30. 4. 2019 odpoledne.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou k vyzvednutí v kanceláři školy ve dnech 2. a 3. 5. 2019 od 8:00 do 15:30 proti předložení průkazu totožnosti. V této době mohou přijatí uchazeči odevzdat i zápisový lístek. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána poštou.

S ohledem na ustanovení školského zákona §60, odst. a) je nutné potvrdit skutečný zájem na škole studovat odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení, tedy zveřejněním seznamu přijatých tj. nejpozději do 16. 5. 2019. V případě, že přijatý žák zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být ke studiu přijat.

S ohledem na nepřijaté uchazeče a jejich potenciální šanci nastoupit na místo žáka, který se rozhodl na školu nenastoupit, Vás žádáme, abyste zápisový lístek odevzdali co nejdříve, případně nám co nejdříve oznámili např. mailem (skola@spssecb.cz), že Vaše dítě na naši školu nenastoupí. Za pochopení Vám velice děkujeme i jménem méně úspěšných uchazečů.

Po zveřejnění výsledků budou na našem webu informace k případnému odvolání k nepřijetí uchazeče ke studiu.