Informace k začátku školního roku 2019/2020

Výuka, souhlas se zpracováním osobních údajů a příspěvek na Sdružení rodičů

Výuka

Výuka v pondělí 2. 9. 2019 bude od 1. do 3. vyučovací hodiny, v úterý 3. 9. bude výuka od 1. do 5. vyučovací hodiny. První ročníky budou mít v úterý 3. 9. první hodinu třídnickou. Od středy bude výuka dle platného rozvrhu.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žádáme zletilé žáky a zákonné zástupce žáků nezletilých o vyplnění a podepsání Souhlasů ke zpracování osobních údajů. Termín odevzdání třídním učitelům: 10. 9. 2019.

 

Příspěvek na Sdružení rodičů

Příspěvek na Sdružení rodičů bude i letošní rok ve výši 350 Kč. Prosíme o zaslání tohoto příspěvku na účet sdružení: 2801627865/2010. Platbu identifikujte takto: VS: datum narození (DDMMRR), text: jméno žáka, třída

K platbě můžete využít i QR kód Prosíme o zaplacení příspěvku do 1. 11. 2019.

582cf1ebeeb41736dae1c7234acc9cc66436effd - Informace k začátku školního roku 2019/2020