Informace k webinářům na přípravu k přijímací zkoušce

Děkujeme za zájem o námi pořádané webináře, do dnešního poledne se přihlásilo 66 zájemců.

Těm jsme rozeslali bližší informace. Několik e-mailových adres bylo zadaných špatně, proto se nám nepodařilo zájemce o webináře kontaktovat. Proto níže vkládáme text informačního e-mailu, který byl zaslán na zaregistrované e-maily a žádáme ty, kterým e-mail nedorazil, aby formulář co nejdříve vyplnili znovu, případně svůj e-mail napsali na adresu skola@spssecb.cz.

 

Dobrý den, 

projevili jste zájem o účast na on-line přípravě k přijímacím zkouškám. Děkujeme za zájem o tuto naši aktivitu a zasíláme informace k průběhu webinářů. 

Webináře budou probíhat prostřednictvím Microsoft Teams – ty lze používat buď přes prohlížeč, nebo využít aplikaci – informace naleznete na této adrese: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software

Na zaregistrovaný e-mail Vám budou s předstihem zaslány pozvánky na konkrétní hodiny. Zatím počítáme s tím, že webinář z Českého jazyka bude probíhat každou středu od 15:30 a Matematice bude vyhrazen čtvrtek, ve stejný čas. Je možné, že následující termíny budou změněny – jak dle Vašich možností, tak dle možností našich vyučujících. Pro Vaši informaci zasíláme témata prvních hodin: ČJ – Slovní druhy a Matematika – Číselné obory, dělitelnost, převody jednotek. 

Protože se Vás přihlásilo hodně, mějte, prosím, trpělivost při první hodině – uvidíme, zda v tak vysokém počtu nebudeme muset čelit technickým problémům z důvodu vysokého počtu připojených a také kvůli tomu, že schůzka bude probíhat mimo školní uživatelské účty. 

Při výběru témat vycházíme ze zkušeností s předchozími přijímacími zkouškami. 

Zatím nejsou ze strany MŠMT ani CERMATu (což je společnost, která přijímací testy připravuje) vydány žádné informace k tomu, jak letošní přijímací zkoušky budou probíhat. Až budou známy podrobnosti, budeme Vás informovat a zveřejníme Kritéria přijímacího řízení. 

Jsme přesvědčeni o tom, že příprava na testy k přijímacím zkouškám bude v tomto roce důležitější, než jindy a že má smysl se na tyto testy připravit. Právě proto jsme připravili webináře a vážíme si toho, že se na přijímací zkoušky chcete zodpovědně připravit. 

Tímto Vám přeji hodně úspěchů jak při ukončování studia na ZŠ, tak i v přijímacím řízení (nejen na naši školu) a doufám, že se s velkou částí z Vás setkáme příští rok v naší škole. Protože právě studenti, kteří přistupují zodpovědně ke své přípravě jsou tou největší devizou každé školy.