Informace k výuce od 26. dubna

Jelikož vláda povolila od 26. dubna praktickou výuku, bude i na naší škole částečně obnovena výuka odborných předmětů.

Rozvrh pro všechny třídy na příští týden je dostupný zde: E8MNKB8rAKUDkgChvICMQWrJygvIgOTsjAw42NlfAgBF9K+ETzcc+QAAAABJRU5ErkJggg== - Informace k výuce od 26. dubna Rozvrh – 26.4.2021.xlsx. Při sestavování rozvrhu jsme se s ohledem na naše personální a organizační možnosti snažili o co nejširší obnovení výukyTa je nastavena tak, že žáci mají 23 dny výuky, tudíž budou testováni jen jednou týdně, vždy první den po příchodu do školy. 

 Pravidla testování: 

  • žáci budou testováni první den po příchodu do školy v učebně, ve které bude probíhat první vyučovací hodina příslušným vyučujícím 
  • žáci, kteří půjdou na první vyučovací hodinu do dílen, budou testováni v učebnách č. 41, 42 a 43 příslušnými vyučujícími, pak se odeberou do dílen, 
  • testování bude započato 15 minut před začátkem hodiny, 
  • žáci se po příchodu do školy odeberou rovnou do příslušné třídy, nechodí do šatny,  
  • žáci s pozitivním výsledkem odcházejí okamžitě domů (pokud odevzdali souhlas zákonného zástupce s odchodem, nebo jsou plnoletí), nebo budou vyčkávat v učebně č. 23 do příchodu zákonných zástupců, 
  • žáci, kteří nebudou testováni první vyučovací hodinu, budou testováni v učebně č. 4, v případě potřeby bude využita i učebna č. 13, 
  • podmínkou přítomnosti ve škole je dodržování platných protiepidemiologických opatření (testování a respirátor). 

Během platnosti zvláštního rozvrhu bude v Bakalářích zrušena výuka, zapisování absence a vyučovacích hodin bude probíhat přes sdílenou třídní knihu. Zde bude evidováno i testování žáků a uvedena informace, zda nezletilí žáci dodali souhlas s odchodem ze školy bez doprovodu zákonného zástupce. 

 Ve dnech mimo prezenční výuku bude probíhat distanční výuka, a to zejména z předmětů, které neproběhly prezenčně. 

 S ohledem na konání přijímacích zkoušek bude na 3. a 4. května vyhlášeno ředitelské volno. 

Pokud by na základě aktuální situace došlo opět k nějakým změnám, předají třídní učitelé potřebné informace svým žákům a veškeré informace najdete opět i zde na webu školu. Naší snahou je umožnit zapojení všech tříd do odborné výuky, a proto žádáme o spolupráci a respektování výše uvedených informací.