Informace k třídním schůzkám

Od úterý 13. 4. do čtvrtka 15. 4. mají rodiče možnost sjednání on-line schůzky s jednotlivými vyučujícími.

Informace k založení schůzky najdete v přiloženém souboru. Prosíme o založení schůzky den předem. Tato informace byla předána rodičům na třídních schůzkách 12. 4.