INFORMACE K PRŮBĚHU VÝUKY BĚHEM UZAVŘENÍ ŠKOLY

S ohledem na vzniklou situaci byla na pedagogické radě SPŠ SE ze dne 13. 3. 2020 přijata tato opatření:

 

 • vyučující budou pravidelně zadávat žákům domácí práci
 • zadání prací bude e-mailem, prostřednictvím Bakalářů, nebo přes Office 365
 • v pondělí 16. 3. budou žákům zaslány přístupové údaje do Office 365
 • vyučující budou seznámeni s možnostmi distančního vzdělávání a s nástroji, které umožňují efektivní zadávání úkolů
 • úkoly budou žákům zadávány průběžně, náročnost úkolů bude souviset s týdenní hodinovou dotací
 • termíny a způsob odevzdání úkolů budou součástí zadání
 • žáci jsou povinni úkoly zodpovědně vypracovat a odevzdat, žáci jsou povinni být v době vyučování dostupní online (nutnost být online vyučující oznámí alespoň den předem)
 • úkoly budou hodnoceny a klasifikovány, známky budou zapsány do Bakalářů
 • informace o zadaných úkolech budou pravidelně aktualizovány ZDE
 • žák je povinen denně kontrolovat seznam úkolů, aktuální stav neodpovídá prázdninám, výuka pokračuje, jen za jiných podmínek
 • žádáme rodiče, aby také kontrolovali seznam úkolů a jejich plnění
 • klasifikace úkolů bude provedena nejpozději do týdne
 • obsah i hodnocení domácích prací řeší pravidelně předmětové komise
 • vyučující nejen zadávají úkoly, ale také předávají informace k pochopení učiva, reagují na případné podněty žáků
 • v případě problémů kontaktují žáci/rodiče třídní učitele
 • pokud nemá žák možnost pracovat on-line, domluví se v kanceláři školy na předání úkolů
 • žákům je zakázán vstup do školy
 • lze očekávat, že dojde k posunu termínů (maturity, příjímací zkoušky, praxe, …), informace budou na webu školy
 • cyklokurzy byly zrušeny

 

  Mgr. Jaroslav Koreš, PhD.

         ředitel školy