Informace k provozu školy od 19. 4.

S ohledem na to, že MŠMT nakonec nepovolilo návrat žáků na praktickou výuku, ale jen skupinové konzultace, připravili jsme ve spolupráci s předsedy PK elektro a strojírenství rozpisy konzultací pro žáky 4. ročníků.

Rozpisy jsou navrženy tak, aby byly možné konzultace z odborných předmětů, zejména v souvislosti s praktickou maturitou po skupinách 6 žáků a 1 učitel. Cílem bylo sestavit rozpisy tak, aby žáci měli 2 dny odborných předmětů a následující 3. den bude vyhrazen konzultacím z M, AJ a ČJ. Každý žák tak bude testován jen jednou. Samozřejmě jsou možné i konzultace mimo rozpis a také konzultace pro žáky z nižších ročníků, zde necháme organizaci na jednotlivých vyučujících.

Rozpisy byly zaslány žákům 15. 4. 2021.

Průběh testování:

 • žáci 4. ročníků budou testování první vyučovací hodinu dle rozpisu konzultací, testování bude dohlížet příslušný vyučující a informaci o testování zanese do tabulky (sady k testování budou připraveny v učebně 4)
 • pokud se žák nedostaví na první vyučovací hodinu, bude otestován ihned při příchodu do školy (zajistí vyučující TV) a tuto informaci zanesou do tabulky
 • vyučující si vždy zkontroluje (ve stejné tabulce), že všichni žáci v jeho skupině byli testováni
 • ostatní žáci budou testováni ihned při příchodu do školy (opět zaneseno do tabulky)
 • pokud bude výsledek testování žáka pozitivní, žák odchází domů (pokud je plnoletý nebo odevzdal svolení s odchodem), jinak vyčkává ve škole na vyzvednutí rodiči
 • zaměstnanci jsou testováni ve dvou fázích (zajistí vyučující TV v učebně č. 4):
  • ti, kteří vyučují od 8:00 jsou testováni mezi 7:15-7:30
  • ti, kteří nevyučují od 8:00 jsou testováni od 8:15 do 8:45
  • zaměstnanci budou testováni stejně jako žáci první den po příchodu do školy a pak 4. den