Informace k prodloužení platnosti ISIC karty

Většina žáků 2., 3. a 4. ročníků má svou ISIC kartu platnou do konce roku 2019.

Pokud máte zájem o prodloužení platnosti své ISIC karty, musíte ji revalidovat – tedy koupit si nálepku, kterou prodloužíte platnost karty o další rok.

Cena této nálepky je 180 Kč a lze ji zakoupit v naší škole. Pokud máte zájem o nákup této nálepky, potvrďte tento zájem podpisem formuláře u svého třídního učitele a do konce listopadu zaplaťte 180 Kč na účet 2801627865/2010. Platbu identifikujte takto: VS: datum narození (DDMMRR), text: ISIC jméno žáka. Následně nálepky objednáme a žákům předáme.

Čip v ISIC kartě je stále aktivní, nezávisle na tom, zda jste platnost karty prodloužili či ne.