Informace k DOD 4. 12.

Stále počítáme s tím, že Den otevřených dveří na naší škole v sobotu 4. prosince proběhne. Jelikož jsme si vědomi aktuální situace a protiepidemiologických opatření, upravili jsme organizaci DOD tak, aby průběh splňoval aktuálně platná nařízení.

Stále počítáme s tím, že Den otevřených dveří na naší škole v sobotu 4. prosince proběhne. Jelikož jsme si vědomi aktuální situace a protiepidemiologických opatření, upravili jsme organizaci DOD tak, aby průběh splňoval aktuálně platná nařízení.  

Návštěvníci budou u vchodu rozděleni do jednotlivých tříd, kde jim vedení školy předá základní informace o škole. V každé třídě bude maximálně 20 návštěvníků. Po skončení úvodní části budou návštěvníci rozděleni do menších skupin a jednotliví vyučující/současní žáci je provedou po škole. 

Skupinky budou vždy menší, než je povolený limit (20 lidí), a proto nebudeme vyžadovat potvrzení „OTN“ (očkování/test/prodělání covidu). Po celou dobu akce je ale nutné mít nasazen respirátor/nanoroušku. 

Snažíme se udělat vše pro to, abychom Vám mohli naši školu ukázat „naživo“. Děkujeme za respektování výše uvedených pravidel a těšíme se na Vaši návštěvu!