Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů.

V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů žádáme zletilé žáky školy nebo zákonné zástupce o vyplnění, podepsání a odevzdání souboru. Jedná se o výčet zpracovávaných údajů a účely jejich zpracovávání. Děkujeme za spolupráci. Termín odevzdání: 10. září 2018.