Hygienická opatření

S ohledem na jednání s KHS nařizuji s platností od pondělí 14. 9. tato hygienická opatření:

Pokud není vzdálenost mezi žákem a vyučujícím větší než 2 m, musí mít žák roušku. Pro KHS jsou takto vymezeny první 2 řady lavic. Proto budou buď první 2 řady neobsazené, nebo budou mít žáci v těchto lavicích roušky. Pokud je to možné, lze posunout lavice tak, aby vzdálenost od katedry byla větší než 2,5 m. Pokud vyučující nařídí roušky pro celou třídu, budou mít roušku všichni žáci. Povinnost nosit roušky ve společných prostorech platí stále.

 

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.,

ředitel školy.