Hodnocení distanční výuky ČŠI

V období 2.-4. března probíhala na naší škole inspekce distanční výuky, kterou provedla Česká školní inspekce.

Inspektoři navštívili 17 on-line hodin, s vyučujícími rozebírali průběh distanční výuky na naší škole. S výsledky šetření ČŠI jsme spokojeni – všechny hodiny byly hodnoceny pozitivně, školní inspektoři velmi kladně hodnotili jak práci vyučujících, tak i úroveň znalostí a zapojení našich žáků. Je to jak ocenění naší práce, tak i potvrzení našeho přesvědčení o tom, že naši žáci i učitelé přistoupili k distanční výuce velmi zodpovědně.