Hodnocení 2. pololetí.

Tabulka s výpočty hodnocení 2. pololetí v jednotlivých předmětech.

Tabulka k zobrazení zde.